Omgevingsvergunning Top Gaarkeuken, Hoendiep 7a te Oldekerk

Omgevingsvergunning verleend aan Top Gaarkeuken, Hoendiep 7a te Oldekerk. Belanghebbenden kunnen tot en met 24 februari 2020 beroep instellen bij de Rechtbank Groningen. De stukken liggen ook ter inzage bij de gemeente Westerkwartier.

Bron: Provincie (bekendmakingen)